Burger Cua
10,000Đ
Thỏi Cua
10,000Đ
Chả Cá Song Hỷ
10,000Đ
Mực Cắt Khoanh
12,000Đ
Gà Xiên Que
12,000Đ
Cá Hồi Sandwich
12,000Đ
Viên Cá Hồi
15,000Đ
Mực Ống Nhồi Trứng Cá
15,000Đ
Tôm Viên Trứng Gà
15,000Đ
Càng Cua Surimi
15,000Đ
Tôm Viên Khoai Tây
18,000Đ
Hải Sản Viên
18,000Đ
Xúc Xích Cordog
18,000Đ