Bánh Cá Nôbita
10,000Đ
Bánh Rán Đôrêmon
10,000Đ
Pudding 3 màu
10,000Đ
Thạch Nhân Phô Mai
2,000Đ